Συμμετοχή στο “1st Pelvic Symposium”

Συμμετοχή στο “1st Pelvic Symposium” Από τις 3 έως τις 5 Mαρτίου παρακολούθησα στο Ευγενίδειο Ίδρυμα το 1ο Συμπόσιο που αφορά την περιοχή της λεκάνης, (1st Pelvic Symposium). ‘Ήταν μια σπουδαία εμπειρία καθώς είχα την ευκαιρία να συνομιλήσω με διακεκριμένους συναδέλφους μου και να συζητήσουμε για τις τελευταίες εξελίξεις γύρω από τη χειρουργική. Γηράσκω αεί…